Istilah Dalam Cara Main Poker

Sementara itu, terdapat beberapa istilah dalam bermain poker sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa isitilah yang merujuk pada permainan poker tersebut antara lain sebagai berikut.

Fold

Istilah pada permainan poker yang pertama adalah fold. Fold seringkali disebut oleh pemain saat menyerah dengan meletakkan kartu yang tertutup di atas meja permainan.

Call

Istilah kedua dalam permainan poker adalah call. Istilah yang satu ini seringkali diucapkan saat pemain dalam keadaan bertahan tetapi tetap mengikuti taruhan dengan memasang taruhannya.

Raise

Istilah terakhir dalam permainan poker adalah raise. Istilah ini merujuk pada situasi untuk bertahan dengan cara memasang jumlah taruhan yang lebih banyak daripada taruhan yang disebutkan oleh pemain terakhir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *